T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Tokat Zile İlçe Halk Kütüphanesi

AMAÇ VE GÖREVLERİMİZ


Amaç:

Halk kütüphaneleri : cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak onlara ömür boyu eğitim ve boş zaman değerlendirme imkanı verir.Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını destekler. Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlar.

Bu işlevlerinin yanı sıra Halk kütüphaneleri dünya barışının korunmasına önemli katkı sağlayan demokratik kuruluşlardır. 

Görevlerimiz

Yürürlülükteki mevzuatlar çerçevesinde ;

  • Zile içinde yayınlanmış tüm yayınları derlemek ve gerekli teknik işlemlerini yaparak ilgili birimlere göndermek,
  • Fikir ve sanat eserlerinin teknik işlemlerini yaparak, okuyucuların hizmetine sunmak,
  • Çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek ve programını hazırlamak,
  • Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak ve kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak,
  • İsteyen diğer kuruluşların kütüphane kurmalarına yardımcı ve destek olmak,
  • Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,
  • Okuyucu ve kitap istatistiklerini düzenleyerek bu bilgileri İl Halk Kütüphanesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne iletmek